Nettiajanvaraus.fi -palvelun käyttöehdot (”Ehdot”)

 

1 Soveltaminen ja määritelmät

 Näitä käyttöehtoja sovelletaan bGH Uusmedia Oy:n (“bGH Uusmedia Oy”, “me”, “Toimittaja”) omistamaan Nettiajanvaraus.fi-verkkopalveluun (“Palvelu”).

Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Ehdot omasta puolestasi, ja jos käytät Palvelua edustamasi yhteisön puolesta, edustamasi yhteisön puolesta.

Henkilö, joka hyväksyy Ehdot edustamansa yhteisön puolesta vahvistaa, että hänellä on oikeus tehdä sitova sopimus edustamansa yhteisön puolesta.

Alle 18-vuotiaan on hankittava huoltajiensa hyväksyntä ennen näiden Ehtojen hyväksymistä.

 Mikäli et hyväksy ehtoja, Käyttäjä tai edustamasi yhteisö ei ole oikeutettu käyttämään Palvelua. Käyttäjä tai edustamasi yhteisö, jonka puolesta olet hyväksynyt Ehdot, on jäljempänä “Käyttäjä”.

 

2 Palvelun käyttö, sisältö ja Palvelun muuttaminen

 2.1 Toimittaja toimittaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla eikä anna takuuta, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä tai virheittä. Toimittajan vastuu Palvelun käytöstä aiheutuneista haitoista kuten väärästä tiedosta tai viruksista rajoittuu lain määräyksiin.

 2.2 Toimittaja ei välttämättä korjaa havaittua virhettä, vaan se voi toimittaa ohjeet  virheen  kiertämiseksi. Palvelun virhe ei ole virhe, joka johtuu

2.2.1 käyttövirheestäsi, laiminlyönnistäsi tai ulkoisista häiriötekijöistä

2.2.3 laitteidesi, tietoliikenneyhteyksiesi tai ohjelmistojesi aiheuttamista vioista ja häiriöistä.

 2.3 Käyttäjä olet vastuussa kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä ja  tiedon siirtoon liittyvistä kustannuksista.

 2.4 Toimittajalla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai keskeyttää pääsy siihen.

 2.5 Palvelun kautta voi hankkia itselleen kolmansien osapuolten (”Myyjät”) palveluita.

Toimittaja ei ole palveluiden myyjä tai markkinoija, vaan Myyjät vastaavat itse yritystensä, tuotteidensa ja palveluidensa  markkinoinnista, myynnistä, mahdollisista takuista ja virheistä ja oikeiden tietojen antamisesta.

 2.6 Toimittajan ohella myös Myyjä on henkilötietojesi rekisterinpitäjä, joka vastaa omalta osaltaan asiakastietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Suosittelemme Käyttäjää varmistamaan Myyjältä heidän ehtonsa ja toimintatapansa.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten mainoksia tai muita linkkejä kolmansien osapuolten sivuille tai palveluihin. Käyttäjän käyttäessä tällaisia linkkejä, Käyttäjä poistuu Palvelusta ja siirtyy kolmannen osapuolen palveluun omalla riskillään.

 2.7 Toimittaja muokkaa Palvelun sisältöä itse parhaaksi näkemällään tavalla. Toimittajalla on oikeus tehdä Palvelun sisältöön muutoksia koska tahansa  ilmoittamatta siitä etukäteen. Toimittaja pyrkii tiedottamaan suurista Palvelun sisällöllisistä muutoksista sähköisesti. Toimittaja varaa oikeuden Palvelun sisällön asiavirheisiin..

3 Myyjien Palvelut

 Palvelussa on tarjolla Myyjien omia palveluita. Näiden palveluiden myyminen, markkinoiminen ja toimittaminen Käyttäjille on Myyjän vastuulla. Toimittaja ei ole vastuussa Myyjien verkkosivujen sisällöstä, profiilin sisällöstä, varausehdoista, sopimusehdoista tai edellä mainittujen noudattamisesta. Kaikki Palvelun kautta varatut ja ostetut Myyjien palvelut ja niihin liittyvät reklamaatiot ovat Käyttäjän ja Myyjän välinen asia eikä Toimittaja kanna vastuuta niistä.

 

4 Käyttöoikeus

4.1 Palvelu on tarkoitettu henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Omistusoikeus Palvelun sisältöön ja sen tietoihin (joihin kuuluvat mm. tarjottujen palveluiden hinnat ja saatavuus rajoittumatta kuitenkaan niihin), samoin kuin kyseisen sisällön ja tietojen välittämiseen käytettyyn rakenteeseen kuuluu Toimittajalle, Myyjille tai muille palveluntarjoajille. Verkkosivuston käyttöehtona on, että Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä verkkosivustoa, sen sisältöä tai tietoja mihinkään kaupalliseen tai ei-henkilökohtaiseen tarkoitukseen (ei suoraan eikä välillisesti). Toimittaja myöntää

 Oli Käyttäjän tarkoitus kaupallinen tai ei, hän sitoutuu  myös siihen, ettei:

4.1.1 hae, tarkkaile tai kopioi verkkosivuston sisältöä tai tietoja käyttämällä hakurobottia, spider- tai scraper-hakuohjelmia tai muita automaattisia tai manuaalisia välineitä tai hakutapoja mihinkään hakutarkoitukseen ilman Toimittajan nimenomaista kirjallista suostumusta.;

4.1.2 riko verkkosivuston ylätunnisteiden sisältämiä robotteja koskevia estoja ja rajoituksia, tai ohita tai kierrä muita toimenpiteitä, jotka estävät tai rajoittavat pääsyä verkkosivustolle;

4.1.3 ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa kohtuutonta tai suhteetonta kuormitusta Palveluun; tai

4.1.4 syvälinkitä mitään osaa Palvelusta ilman Toimittajan nimenomaista kirjallista suostumusta

4.1.5 pura, muokkaa, toisinna, korjaa tai muuta Palvelua enempää kuin lain sallimissa puitteissa

4.1.6 luo Palvelusta johdannaisia teoksia tai pyri selvittämään tai selvityttämään Palvelun taustalla olevia ideoita tai ajatuksia tai ohjelmiston lähdekoodia

4.1.7 vuokraa, alilisensioi, edelleen luovuta, siirrä, anna kolmannelle osapuolelle pääsyä tai käyttöoikeutta Palveluun tai myy Palvelun sisältöä kolmannelle osapuolelle

4.1.8 poista, peitä tai muuta Palvelussa olevia tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä tai muita merkkejä. Palvelussa olevia mainoksia ei saa myöskään poistaa, peittää tai muuttaa

4.1.9 kopioi tai muuta Toimittajan toimittamaa tai Palvelussa olevaa kirjallista tai sähköistä materiaalia (”Dokumentaatio”). Sähköisen materiaalin saa kuitenkin kopioida, jos se on välttämätöntä sähköiseen materiaaliin tutustumiseksi

4.1.10 esiinny, käytä tai anna toimeksiantoja Palvelussa muutoin kun henkilökohtaisella tai edustamasi yhteisön nimellä.

 

5 Oikeuksien pidättäminen

5.1 Kaikki Sovelluksen ja Sisällön immateriaalioikeudet omistaa joko Toimittaja tai sen toimittajat. Kaikki oikeudet pidätetään.

5.2 Käyttäjällä ei ole Sovellukseen ja Sisältöön muita oikeuksia kuin näiden ehtojen mukainen rajoitettu käyttöoikeus.

5.3 Käyttäjä on tietoinen siitä, että Sovellus ja kaikki siihen liittyvä ohjemateriaali ja/tai tekniset tiedot ovat suomalaisen vientilainsäädännön ja -asetusten alaisia. Käyttäjä ei voi viedä Palvelua maahan, jossa on Suomen vientirajoituksia.

 

6 Käyttäjätili ja salasana

6.1 Toimittajalla on koska tahansa oikeus muuttaa käyttäjänimeä tai salasanaa (“Tunnistautumistiedot”), jos se on välttämätöntä tietoturvasyistä tai Palvelun kehitystoimenpiteet vaativat Tunnistautumistietojen muuttamista.

 6.2 Toimittaja ei koskaan tallenna salasanoja selväkielisenä eikä näin ollen toimita Käyttäjälle aktiivista salasanaa missään muodossa. Tunnistautumistiedot ovat Toimittajan  omistuksessa.

 6.3 Käyttäjä vastaa käyttäjätunnusten ja salasanojen huolellisesta säilyttämisestä tietoturvastandardien mukaisesti etkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Käyttäjä on itse vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja sitoutuu viivytyksettä ilmoittamaan Toimittajalle käyttäjätunnuksen tai salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai mikäli epäilee  käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä.

 

7 Omat tiedot

7.1 Hyväksymällä nämä käyttöehdot annat Toimittajalle oikeuden tarkastaa laitteeltasi tieto siitä, että Sinulla on oikeus käyttää Palvelua. Toimittaja ei tutki laitteeltasi muita tietoja, kuin mitä Ehdot oikeuttavat.

 7.2 Käsittelemme Käyttäjää koskevat tiedot yksityisyydensuojakäytäntömme mukaisesti. Palvelun käyttö on osoitus siitä, että Käyttäjä hyväksyy tällaisen käsittelyn, joten pyydämme lukemaan yksityisyydensuojakäytäntömme huolellisesti.

7.3 Kuten yksityisyydensuojakäytännössämme kuvataan, Palvelu kerää tietoja siitä,

7.3.1 miten käytät Palvelua

7.3.2 mitä Sisältöä käytät

7.3.3 mitä teknisiä virheitä tai ongelmia Palvelun käytön aikana mahdollisesti ilmenee.

7.3.4 Palvelun käyttö on osoitus siitä, että Käyttäjä on tietoinen tällaisesta tietojen automaattisesti keräämisestä, suostuu siihen ja hyväksyy sen.

7.4 Palvelua käytettäessä Käyttäjän laitteeseen tallentuu evästeitä tunnistamistietoina. Palvelun evästeet sisältävät istunnon tunnisteavaimen ja evästeiden tarkoituksena on Käyttäjän tunnistaminen Palvelua käyttäessäsi. Tietoa, joka syntyy Palveluun Käyttäjän käyttäessä Palvelua (kuten esimerkiksi lokitiedot), kutsutaan ”Lokitiedoksi”. 

Käyttäjä hyväksyy, että Palvelu sisältää toiminnallisuuksia, jotka analysoivat ja lähettävät Lokitietoja Toimittajalle ja tallentavat Lokitietoja. Tällaisia Lokitietoja ovat:

7.4.1 Käyttäjän Palvelussa antamat tai Myyjän Käyttäjän puolesta syöttämät henkilötiedot

7.4.2 Käyttäjän antamat tai Myyjän Käyttäjän puolesta syöttämät Käyttäjää koskevat paikkatiedot ja palvelussa syntyvät tiedot, kuten kommentit ja muistiinpanot

7.4.3 Kaikki Palvelun käytön perusteella syntyvä tieto

7.5 Toimittajalla ja Myyjällä on oikeus tarkastella Käyttäjän Palvelussa antamia tai Myyjän Käyttäjän puolestai syöttämiä henkilötietoja ja molemmat tahot vastaavat niiden käytöstä omalta osaltaan. 

7.6 Toimittajalla ja sen alihankkijoilla on oikeus saada pääsy, tallentaa, analysoida ja muokata Lokitietoja sekä kohdentaa Palvelussa näytettäviäi mainoksia ja markkinointia Käyttäjälle Lokitietojen perusteella. Lokitiedot voivat sijaita myös ETA-alueen ulkopuolella, jos Käyttäjä itse käyttää Palvelua ETA-alueen ulkopuolella.

7.7 Palvelun käyttämisen yhteydessä Palveluun siirretyt tai muuten Palvelua varten Toimittajalle luovutetut tai käyttöön asetetut aineistot (”Asiakkaan Aineisto”) liittyvät aineettomat oikeudet kuuluvat Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan Aineistoa vain Sopimuksen tarkoitusta varten, Toimittajan tai sen konserniyhteisöjen Palveluista tiedottamiseen, Palvelun kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. 

7.8 Käyttäjä vastaa Palveluun lisäämästään sisällöstä tai sen kautta kolmansille toimitetusta tiedoista ja aineistosta, sekä syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja käytöstä. Käyttäjä ei saa syöttää lainvastaisia tai kolmansien osapuolten oikeuksia rikkovia tietoja. 

7.9 Jos Käyttäjä peruuttaa jonkin suostumuksen taikka jos hän ei anna Toimittajalle Palvelun tarvitsemia tietoja, Toimittajalla ei ole välttämättä mahdollista tarjota KäyttäjällePalvelua osin tai kokonaisuudessaan.

7.10 Toimittaja ei ota vastuuta mistään vahingosta tai menetyksestä koskien Lokitietoja tai muita tietoja, jotka Käyttäjä lähettää Toimittajalle tai Myyjälle Internetin tai muun tietoverkon välityksellä.

7.11 Toimittajalla on myös oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä tietoja anonyymisti Toimittajan liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Toimittaja voi käyttää Palvelussa olevaa tietoa luodessaan tilastotietoa Palvelun kautta tehdyistä tarjouspyynöistä, varauksista, asiakkaista ja muista asioista, joista ei selviä asiakkaan tai käyttäjän identiteettiä. Toimittajan käyttöoikeudet jatkuvat Ehtojen päätyttyäkin.

 

 

8 Omistus- ja Immateriaalioikeudet; Luottamuksellisuus

8.1 Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen tuottamiseksi käytettäviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä Dokumentaatioon, sekä kaikkien niiden kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja johdannaisiin ovat Toimittajan tai sen lisenssinantajien tai toimittajien omaisuutta. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan patentteja, keksintöjä, tavaramerkkejä, domain-nimiä, oikeutta tietotaitoon, tekijänoikeuksia, tekijänoikeuden lähioikeuksia sekä kaikkia muita aineettomia oikeuksia minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät, mukaan lukien kaikki muokkausoikeudet ja edelleen luovuttamisoikeudet koskien kaikkia edellä mainittuja kohteita.

8.2 Kaikki ei-julkisessa tiedossa oleva tieto Palvelua koskien kuten Palvelun rakenne, käyttöliittymä ja Palvelun perustana olevat ideat ovat aina Toimittajan salaista tietoa eikä Käyttäjä saa paljastaa niitä kolmansille osapuolille taikka käyttää niitä muutoin kuin Palvelun Ehtojen sallimissa rajoissa, ilman Toimittajan kirjallista lupaa.

 

9 Maksaminen ja hinnat

9.1 Perittävät veromaksut

Toimittajan Internet-hinnoitteluun sisältyy veromaksuja, jotka kattavat kaikki sovellettavat kauppatapahtumaan liittyvät verot (kuten myynti-, käyttö-, varaus-, huone-, logistiikka- ja arvonlisäverot), jotka Toimittaja maksaa palveluiden myyjille (kuten tilavuokraajille ja kampaajille) varausjärjestelyihisi liittyen.

Toimittaja ei ole myyjä, joka kerää ja lähettää yllämainitut verot asianomaisille veroviranomaisille. Myyjät laskuttavat kaikki sovellettavat verot Toimittajalta, ja Toimittaja maksaa kyseiset verot suoraan myyjälle.

Veronalaisuus ja asianomaisen veron määrä saattavat vaihdella suuresti. Toimittajan myyjälle maksamat varsinaiset verokustannukset saattavat poiketa perityistä veromaksuista sen mukaan, mitkä hinnat ja verot ovat voimassa sillä hetkellä, kun asiakkaamme käyttää kauttamme ostamaansa palvelua.

9.2 Palvelumaksut

Nämä maksut kattavat kulut, joita Toimittajalle koituu varausten, maksujen, tuoteostojen ja tarjouspyyntöjen käsittelemisestä.

9.3 Peruutusmaksut

Nämä maksut kattavat varauksen yhteydessä ilmoitettavat kulut, joita ei palauteta jos peruutat varauksesi. Peruutusmaksut voivat vaihdella varauksesta riippuen.

9.4 Maksutavat

Maksu tehdään käyttäen jotakin seuraavista vaihtoehdoista: luottokortti tai verkkopankkimaksu.

9.5 Maksaminen heti tai myöhemmin

Osa Myyjistä tarjoaa mahdollisuuden maksaa heti verkossa tai maksaa myöhemmin paikan päällä. Jos maksat verkossa heti, summa veloitetaan sinulta välittömästi valitsemassasi valuutassa. Jos maksat myöhemmin itse paikan päällä, ei Toimittaja voi vaikuttaa kyseisen hetken valuuttakursseihin tai veroihin.

9.6 Hinnat

Tarjottavien palvelujen hinnat ovat ne, jotka verkkosivuilla on ilmoitettu, lukuun ottamatta tapauksia, joissa hinnoissa on selvä virhe. Hinnat saattavat muuttua milloin tahansa, mutta muutokset eivät vaikuta jo tehtyihin varauksiin, jotka on maksettu etukäteen.  Toimittaja pidättää itsellään oikeuden korjata sivustolla olevat väärät hintatiedot ja/tai korjata virheellisellä hinnalla tehdyt toimenpiteet. Mikäli Toimittaja ei pysty korjaamaan tilannetta, Käyttäjällä on oikeus saada ennakkoon maksamansa rahansa takaisin.

 

10 Voimassaolo ja irtisanominen

 10.1 Toimittajalla on oikeus irtisanoa nämä Palvelun käyttöehdot välittömästi kirjallisella ilmoituksella seuraavissa tapauksissa:

10.1.1 Käyttäjä rikkoo näitä Sovelluksen käyttöehtoja törkeästi tai jatkuvasti.

10.1.2 Toimittaja päättää oman harkintansa mukaan vetää Palvelun kokonaan tai osittain pois käytöstä.

10.2 Irtisanomisen seuraukset ovat sen syystä riippumatta seuraavat:

10.2.1 Kaikki Käyttäjän Palvelun käyttöehtojen mukaiset oikeudet Sovellukseen ja Sisältöön peruutetaan.

10.2.2 Käyttäjä on velvollinen lopettamaan kaiken Palvelun ja Sisällön käytön.

10.2.3 Käyttäjä on velvollinen poistamaan Palvelun laitteestaan.

10.3 Nämä Palvelun käyttöehdot ovat molempia osapuolia sekä niiden oikeuksien myöhempiä haltijoita sitovia. Käyttäjä ei saa siirtää, luovuttaa, myydä tai muutoin välittää näitä Palvelun käyttöehtoja tai niistä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia ilman kirjallista lupaamme. Toimittajalla on oikeus, siirtää, luovuttaa, myydä tai muutoin välittää nämä Palvelun käyttöehdot tai niistä johtuvat Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet milloin tahansa näiden Palvelun käyttöehtojen voimassaolon aikana.

10.4 Näiden Palvelun käyttöoikeuksien mukaisista oikeuksista luopuminen on virallista vain, jos se tehdään kirjallisella ilmoituksella, jossa erikseen mainitaan kyseessä olevan oikeuksista luopuminen.

 

 

11 Vastuut

 11.1 Toimittaja vastaa Palvelun toimittamisesta näiden Ehtojen mukaisesti.

11.2 Toimittaja ja sen tytär/emoyhtiöt  ja/tai niiden palveluidentarjoajat eivät takaa Palvelun tarjoamien palveluiden soveltumista tiettyyn tarkoitukseen.

11.3 Myyjien palveluiden ja tuotteiden myyminen ja tarjoaminen Palvelussa ei ole osoitus siitä, että Toimittaja tai sen tytär/emoyhtiöt suosittelisivat kyseisiä tuotteita.

11.4 Toimittaja ei myönnä takuita Palvelun kautta tilatuille palveluille ja/tai tuotteille taikka anna minkäänlaista takuuta palveluiden palvelusisällöstä. Toimittaja ei vastaa Myyjien toimista, virheistä, laiminlyönneistä, väitteistä, takuista, huolimattomuudesta tai rikkomuksista eikä mistään niistä johtuvista vahingoista tai kuluista. Toimittaja ei ole korvausvelvollinen mistään myöhästymisestä, peruutuksesta, ylitarjonnasta tai Myyjien ylivoimaisista esteistä palvelun toimittamiseen liittyen.

11.5 Käyttäjän tulee hankkia kustannuksellaan Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestintäverkkoon ja Internetiin) ja niiden tietoturvan ja päivitykset Toimittajan kulloinkin antamien yhteensopivuusedellytysten mukaisesti.

11.6 Käyttäjä sitoutuu puolustamaan Toimittajaa ja sen tytäryhtiöitä ja näiden palveluntoimittajia sekä kaikkien näiden toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia kaikilta vaateilta, kanneperusteilta, vaatimuksilta, takaisinsaantivaateilta, tappioilta, vahingoilta, sakkomaksuilta, rangaistuksilta ja muilta kustannuksilta (kuten kohtuullisilta laki- ja kirjanpitokuluilta) sekä korvaamaan kaikki tällaiset vahingot, mikäli ne johtuvat

11.6.1 käyttäjästä tai käyttäjän nimissä tehdyistä edellä kuvatun vastuuvelvollisuuden ylityksistä; tai

11.6.2 kolmannesta osapuolesta, jos syynä on

11.6.2.1 käyttäjän rikkomuksesta tätä sopimusta tai siinä mainittuja asiakirjoja vastaan;

11.6.2.2 käyttäjän rikkomuksesta mitä tahansa lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia vastaan; tai

11.6.2.3 tämän verkkosivuston käytöstä.

 

12 Ylivoimainen este

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Toimittajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sitoumushetkellä ja jonka seurauksia Toimittaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

 

13 Erimielisyydet

Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesoikeudessa Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisessa menettelyssä yhden välimiehen kokoonpanossa Helsingissä. Välimiesmenettely ja kaikki siihen liittyvä aineisto ja tieto ovat Käyttöehtojen tarkoittamaa luottamuksellista tietoa.

Laskusaatavaa koskeva vaatimus ratkaistaan kantajan vaatimuksesta Helsingin käräjäoikeudessa.

 

14 Muutokset Ehtoihin

Toimittaja pidättää itsellään oikeudet käyttöehtojen muutoksiin. Käyttäjä hyväksyt uudet Ehdot, mikäli jatkaa Palvelun käyttöä Ehtojen muutoksen jälkeen tai muutoin hyväksymällä ne. Mikäli et hyväksy muutoksia, Sinulla on oikeus lopettaa Palvelun käyttäminen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Palveluun tai ilmoittamalla siitä Toimittajalle sähköpostitse.

15 Muut ehdot

15.1 Tiedoksiannot

Palvelua koskevat tiedoksiannot on tehtävä kirjallisesti kuten sähköpostilla. Toimittaja voi toimittaa ilmoituksia Sinulle Palvelun käyttöliittymässä tai sähköpostiviestein.

15.2. Aikaisemmat sopimukset ja tämän sopimuksen tulkinta

Nämä käyttöehdot liitteineen käsittää Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan. Mahdolliset aikaisemmat Osapuolten väliset sopimukset tai muut suulliset tai kirjalliset välipuheet ovat mitättömiä. Mikäli nämä käyttöehdot, siihen liittyvät sopimukset ja asiakirjat ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä: 

  1. Nämä käyttöehdot
  2. Näiden käyttöehtojen liitteenä olevat asiakirjat
  3. Muut sopimukset (kuten Käyttäjän sopimukset Myyjien kanssa)

 Nämä Ehdot ovat pätevyysjärjestyksessä edellä Myyjien varausehtoja tai muita Myyjien ehtoja, ja Toimittaja ei ole sidottu Myyjien varausehtoihin tai muihin Myyjien ehtoihin.

15.3 Sähköpostin käyttö

Toimittaja saattaa lähettää Sinulle sähköpostia salaamattomana tekstimuodossa, koska Toimittaja on tietoinen siitä, että useimmat henkilöt eivät voi helposti käsitellä salattua sähköpostia.

15.3 Valvova viranomainen

Toimittajan toimintaa valvoo muun muassa Kuluttajavirasto.