SOPIMUSEHDOT TIMER GROUP OY:N MARKKINOINTIKUMPPANEILLE

1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
a. Timer Group Oy ja markkinointikumppani (Kumppani) päättävät aloittaa markkinointiyhteistyön Timer Group Oy:n kehittämän ja markkinoiman ajanvarauspalvelun (Palvelu) tarjoamiseksi palvelua käyttäville yrityksille (Asiakas).
b. Sopimuksen tarkoituksena on sopia yleisistä ehdoista, joilla vinkkipalkkioita maksetaan Kumppaneille.
c. Tämä sopimus ei muodosta vinkkipalkkioita lukuunottamatta mitään muuta suhdetta sopijaosapuolten välille.
d. Kumppani ei tämän sopimuksen puitteissa ole missään sopimussuhteessa mihinkään Timer Group Oy:n kumppaniverkostoon kuuluvaan yritykseen..

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
a. Kumppani hyväksyy nämä sopimusehdot merkitsemällä ne hyväksytyksi
Kumppaniksi-sivulla olevalla valintaruudulla ja lähettämällä kyseisen
lomakkeen Rekisteröidy kumppaniksi-painiketta painamalla, jonka jälkeen kumppanuus syntyy. Timer Group varaa oikeuden olla hyväksymättä kumppanuutta ilmoittamalla siitä Kumppanille sähköisesti.

3. PALKKION EDELLYTYKSET
a. Palkkioon oikeuttavat myynnit tehdään täyttämällä Palvelun tilauslomake ja syöttämällä
yrityskohtainen jälleenmyyjätunnus sille varattuun kohtaan.
b. Jos jälleenmyyjätunnusta ei ole syötetty Kumppanin tai Palvelun ostajan toimesta lomaketta täytettäessä, ei Kumppanilla ole oikeutta myyntipalkkioon kyseisen vinkin tuloksena mahdollisesti syntyvästä sopimuksesta.
c. Myyntipalkkiot maksetaan jatkuvana palkkiona Asiakkaan Timer Group Oy:lle maksamiin
kuukausimaksuihin perustuen. Myyntipalkkiot tilitetään aina kun yhteensä tilitettävä summa on vähintään 100,00 € (alv 0%), kuitenkin vähintään kerran kalenterivuodessa. Timer Group Oy:lla on oikeus olla hyväksymättä vinkin kohteena olevaa liittyvää yritystä palvelun käyttäjäksi, jolloin myyntipalkkiota ei makseta.

4.PALKKION SUURUUS
a. Palkkio on Asiakkaan ensimmäisen 12 kk:n arvonlisäverottomista kuukausimaksuista 25% ja sitä seuraavien kuukausien maksuista 10%.

Timer Group Oy
Hämeenkatu 20 A
33100 Tampere
Finland